Loading...
Skip to main content

TAND tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022

(27/01/2022 21:07)

Ngày 24/01/2022, TAND tỉnh Bến Tre đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2022. Đến dự và chỉ đạo hội nghị, có đồng chí Nguyễn Biên Thùy, Thẩm phán TAND tối cao; đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre; đồng chí Phạm Hồng Phong, Phó Chánh án TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng dự hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo các ban ngành đoàn thể tỉnh, lãnh đạo TAND các huyện, thành phố, lãnh đạo Đoàn Hội thẩm nhân dân TAND tỉnh và cán bộ, công chức TAND tỉnh Bến Tre.

image

Đồng chí Bùi Quang Sơn, Chánh án TAND tỉnh Bến Tre phát biểu khai mạc Hội nghị (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Năm 2021 là năm đầu tiên TAND hai cấp của tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, và được xác định là năm “Đồng thuận - Sáng tạo” trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Bến Tre, là năm tiếp tục thực hiện chủ đề hành động “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý” của TAND tối cao.

Tuy trong tình hình phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tình hình tội phạm tuy được kiềm chế nhưng còn diễn biến phức tạp, các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính vẫn gia tăng về số lượng với tinh chất phức tạp nhưng với được sự chỉ đạo, hướng dẫn chặt chẽ của TAND tối cao, sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, sự giám sát của Hội đồng nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể cán bộ, công chức TAND hai cấp, hệ thống Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể để vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân dân và đã đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các mặt công tác năm 2021 và thực hiện tốt các giải pháp mà Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TAND tối cao đề ra như: tăng cường tổ chức phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp; công khai bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao; tập huấn, họp giao ban qua hệ thống truyền hình trực tuyến; tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ...

Năm 2021, TAND hai cấp tỉnh Bến Tre thụ lý 9.056 vụ việc án các loại, so cùng kỳ giảm 1.232 vụ (9.056 vụ/10.288 vụ), đã giải quyết 7.238 vụ, so cùng kỳ giải quyết giảm 2.402 vụ (7.238vụ/9.640 vụ), đạt tỷ lệ 79,9%, còn lại 1.818 vụ, trong đó có 234 vụ án đang tạm đình chỉ (so với cùng kỳ tăng 141 vụ), không có án quá thời hạn chuẩn bị xét xử. Kết quả đạt được về các mặt công tác trong năm đều có nhiều tiến bộ: TAND hai cấp không có trường hợp xét xử oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm; không có trường hợp xét xử oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm; tỷ lệ án bị hủy, bị sửa do nguyên nhân chủ quan lần lượt là 0,3% và 0,18%, đều thấp hơn quy định 1,5% tại Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội; tỷ lệ hòa giải thành đạt 71,23%.

TAND hai cấp đã công bố 4.264 bản án, quyết định đã có hiệu lực trên Cổng thông tin điện tử của TANDTC; đã tổ chức được 123 phiên tòa rút kinh nghiệm/114 Thẩm phán.

Công tác tiếp dân gắn với công tác xem xét thụ lý án được quan tâm đưa vào hoạt động nền nếp. TAND hai cấp đều công khai, minh bạch các thủ tục tố tụng, góp phần công khai minh bạch hoạt động của hệ thống Tòa án; đảm bảo quyền cơ bản của công dân, tạo điều kiện cho người dân khi giải quyết công việc tại Tòa án. Công nghệ thông tin được ứng dụng đối với các hoạt động họp giao ban trực tuyến, lưu trữ và cấp sao lục bản án; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phần mềm: quản lý và thống kê các loại án, quản lý công sản, số hóa hồ sơ vụ án, thi đua khen thưởng, tổ chức - cán bộ… qua đó việc quản lý các lĩnh vực nêu trên được chặt chẽ và khoa học hơn.

Hội nghị cũng nghe các Chánh án TAND huyện, thành phố trình bày các tham luận bàn các giải pháp thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kết luận của Chánh án TAND tối cao và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác đã được đề ra tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tòa án năm 2022 với các nội dung: nâng cao chất lượng giải quyết án, hạn chế án hủy, sửa; giải pháp đảm bảo tỷ lệ giải quyết án, thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện dịch bệnh COVID-19; tăng cường và nâng cao hiệu quả hòa giải, đối thoại theo Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án;…

image

Đồng chí Nguyễn Biên Thùy, Thẩm phán TAND tối cao phát biểu chỉ đạo hội nghị (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thẩm phán TAND tối cao Nguyễn Biên Thùy đã đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công chức của TAND hai cấp tỉnh Bến Tre. Đối với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Thẩm phán TAND tối cao Nguyễn Biên Thùy đề nghị TAND hai cấp tỉnh Bến Tre tiếp tục tổ chức quán triệt đầy đủ, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, Nghị quyết số 176-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2022 của Ban cán sự Đảng Toà án nhân dân tối cao về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Toà án nhân dân, Chỉ thị số 01/2022/CT-CA ngày 10/01/2022 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2022. Đồng chí cũng lưu ý TAND hai cấp tỉnh Bến Tre cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của Tòa án, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội về tổ chức phiên toà trực tuyến. Đồng chí đề nghị Ban lãnh đạo TAND tỉnh cần quan tâm đến việc kiện đội ngũ cán bộ, công chức để củng cố cho thật tốt.

image

Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (Ảnh: Nguyễn Hồng).

Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre cũng đánh giá cao sự nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, công chức TAND hai cấp tỉnh Bến Tre trong năm 2021. Đồng chí cũng lưu ý TAND hai cấp trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 cần nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị của đồng chí Nguyễn Biên Thùy – Thẩm phán TAND tối cao và tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra, đối với án hành chính cần đẩy nhanh tiến độ xét xử hơn nữa. Phấn đấu kéo giảm tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan thấp hơn năm 2021. Bên cạnh thực hiện công tác xét xử, TAND hai cấp cần tăng cường công tác xây dựng Đảng; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thay mặt Ban cán sự Đảng, Ban lãnh đạo TAND tỉnh Bến Tre, đồng chí Bùi Quang Sơn – Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh tiếp thu ý kiến của Tòa án nhân dân tối cao, Thường trực Tỉnh ủy và hứa TAND hai cấp tỉnh Bến Tre sẽ quán triệt nghiêm túc, đồng thời sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2022, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, đồng thời xây dựng hình ảnh Tòa án nhân dân hai cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh phục vụ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Tại Hội nghị cũng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 04 tập thể (TAND tỉnh, Tòa Hình sự TAND tỉnh, TAND thành phố Bến Tre, TAND huyện Bình Đại), Cờ thi đua TAND cho TAND huyện Chợ Lách, 04 tập thể và 05 cá nhân khác được nhận Bằng khen của Chánh án TAND tối cao, 08 Hội thẩm nhân dân được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án”.

Nguyễn Hồng


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 1076
cdscv