Loading...
Skip to main content
GIỚI THIỆU TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

GIỚI THIỆU TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

img

1. Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre trong những ngày đầu thành lập

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, hệ thống Tòa án nhân dân được tổ chức, củng cố trên toàn lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hoà miền Nam Việt Nam đã ban hành Sắc luật số 01/SL-76 ngày 15/3/1976 quy định về Tổ chức Tòa án nhân dân và Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân. Tại Nghị định số 07-BTP/NĐ ngày 16/4/1976 Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trương Như Tảng đã quyết định thành lập Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre.

Lúc mới thành lập Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre chỉ có 23 cán bộ, nhân viên, trong đó có 01 Chánh án, 02 Phó Chánh án và 03 Thẩm phán, trụ sở được đặt tại số 140 Hùng Vương, Phường 3, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Cũng trong năm 1976, Tòa án nhân dân cấp huyện được thành lập gồm có: Giồng Trôm, Chợ Lách, thị xã Bến Tre, Châu Thành, Thạnh Phú, Bình Đại, Mỏ Cày và Ba Tri. Mỗi huyện cũng chỉ có từ 03 đến 05 cán bộ, nhân viên.

Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị thời kỳ này còn rất thiếu thốn, trụ sở tiếp quản từ chế độ cũ nên đã xuống cấp. Đội ngũ Thẩm phán, Thư ký chủ yếu là do các ngành khác chuyển đến, hầu hết chưa được đào tạo qua trường lớp, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hạn chế. Tuy nhiên từng cán bộ, nhân viên đã không ngừng nỗ lực tự tìm tòi, học hỏi để trau dồi kiến thức pháp luật, kỹ năng xét xử, bản lĩnh chính trị, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhân dân giao phó, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ cho công cuộc kiến thiết đất nước sau ngày giải phóng.

2. Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre sau hơn 40 xây dựng và phát triển

Trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, với sự năng động, sáng tạo, cần cù học hỏi, yêu nghề, tích cực rèn luyện, phấn đấu, đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bến Tre đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn, nghiệp vụ cả về số lượng và chất lượng.

Hệ thống tổ chức của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bến Tre từng bước được kiện toàn. Cấp tỉnh, các Tòa chuyên trách như Tòa Hình sự, Tòa Dân sự, Tòa Hành chính, Tòa Kinh tế, được thành lập theo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân. Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng, Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án và bộ phận Văn phòng, Tổ Hành chính tư pháp cũng từng bước được củng cố và hoàn thiện. Ở cấp huyện, vào tháng 5/2009, Tòa án nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc được thành lập và Tòa án nhân dân huyện Mỏ Cày được đổi tên thành Tòa án nhân dân huyện Mỏ Cày Nam (do huyện Mỏ Cày tách ra thành 2 huyện Mỏ Cày Nam và Mỏ Cày Bắc). Năm 2011, Tòa án nhân dân thị xã Bến Tre cũng đổi tên thành Tòa án nhân dân thành phố Bến Tre (do thị xã Bến Tre được công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh). Như vậy, đến nay Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre đã có 09 Tòa án nhân dân huyện, thành phố trực thuộc.

Sau nhiều lần chuyển giao thẩm quyền quản lý Tòa án nhân dân địa phương giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp, đến năm 2002 Bộ Tư pháp đã chuyển giao quyền quản lý Tòa án nhân dân địa phương về Tòa án nhân dân tối cao. Theo đó, Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre do Tòa án nhân dân tối cao quản lý. Hiện tại, Ban Lãnh đạo gồm: 01 Chánh án và 02 Phó Chánh án; Tổ chức Tòa án nhân dân tỉnh gồm có: Ủy ban Thẩm phán, các Tòa chuyên trách (Hình sự, Dân sự, Hành chính, Kinh tế), phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án, phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng, Văn phòng cùng với 09 Tòa án nhân dân huyện, thành phố trực thuộc.

Cùng với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, kiện toàn hệ thống tổ chức, Toà án nhân dân tỉnh Bến Tre đã chú trọng tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động chuyên môn. Trong những năm qua, Tòa án nhân dân tối cao đã quan tâm đầu tư nhiều hơn về kinh phí để mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc cho Tòa án nhân dân tỉnh. Vào năm 2009 đề án xây dựng mới trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre được Tòa án nhân dân tối cao thông qua và khởi công xây dựng. Trụ sở mới được đặt tại số 405Đ, khu phố Mỹ Tân, Phường 7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Đến năm 2012, công trình hoàn thành và được đưa vào sử dụng đã phục vụ tốt hơn cho công tác xét xử, đảm tính trang trọng, nghiêm minh của phiên tòa và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đến dự phiên toà. Không chỉ Tòa án tỉnh, nhiều trụ sở của Tòa án nhân dân cấp huyện cũng được sửa chữa và xây dựng mới như: Đầu tư xây dựng mới trụ sở Tòa án nhân dân huyện Mỏ Cày Nam, thành phố Bến Tre, Mỏ Cày Bắc, Tòa án huyện Ba Tri; cải tạo mở rộng các trụ sở làm việc Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, Chợ Lách, Giồng Trôm, Thạnh Phú, Bình Đại.

Thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, đặc biệt là Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kết luận 79-KL/TW và Kết luận 92-KL/TW, Ban lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre đã chú trọng việc kiện toàn và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh của đội ngũ cán bộ, công chức đặc biệt là đội ngũ Thẩm phán, để nâng cao chất lượng hoạt động xét xử, giảm tỷ lệ số vụ án bị hủy, sửa; trong xét xử án hình sự không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; các vụ án trọng điểm được đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh; chấm dứt tình trạng để đơn thư khiếu kiện kéo dài; lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của công dân được bảo đảm.

img


cdscv