Skip to main content

Lãnh đạo tòa án tỉnh

CHÁNH ÁN

Image
NGUYỄN BIÊN THÙY
Năm sinh: 1970
Quê quán: Xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến TrePHÓ CHÁNH ÁN

Image
BÙI QUANG SƠN
Năm sinh: 1973
Quê quán: Xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến TrePHÓ CHÁNH ÁN

Image
PHẠM KIM CỦA
Năm sinh: 1972
Quê quán: Xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Trecdscv