Loading...
Skip to main content

Lãnh đạo tòa án huyện

Chánh án TAND thành phố Bến Tre

Image
NGÔ VĂN TRÌNH
Năm sinh: 1976
Quê quán: Xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến TreChánh án TAND huyện Châu Thành

Image
PHAN THANH TÒNG
Năm sinh: 1977
Quê quán: Xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến TreChánh án TAND huyện Giồng Trôm

Image
NGUYỄN THẾ DŨNG
Năm sinh: 1964
Quê quán: Xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến TreChánh án TAND huyện Ba Tri

Image
LÊ TẤN TÀI
Năm sinh: 1966
Quê quán: Xã Vĩnh An, huyện Ba Tri, tỉnh Bến TreChánh án TAND huyện Bình Đại

Image
NGUYỄN HỮU LƯƠNG
Năm sinh: 1967
Quê quán: Xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại, tỉnh Bến TreChánh án TAND huyện Mỏ Cày Nam

Image
NGUYỄN HỒNG DÂN
Năm sinh: 1966
Quê quán: Xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến TreChánh án TAND huyện Thạnh Phú

Image
VÕ THỊ HỒNG THÚY
Năm sinh: 1979
Quê quán: Xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến TreChánh án TAND huyện Mỏ Cày Bắc

Image
CAO THANH MINH
Năm sinh: 1964
Quê quán: Xã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Trecdscv