Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 386 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Đinh Thị Mum - Nguyễn Thị Bích Chi - T/c thừa kế TS TAND Tỉnh Bến Tre 17/05/2019 13:30
2 Đoàn Thị Ngàn - Nguyễn Thị Dây - T/c QSD đất, T/c thừa kế TS TAND Tỉnh Bến Tre 17/05/2019 07:30
3 Ngô Hoàng Tuấn - Trộm cắp tài sản (TG – Tp. Bến Tre) TAND Tỉnh Bến Tre 16/05/2019 07:30
4 Trương Hoàng Tuấn - Đỗ Hữu Hồng - T/c thừa kế TAND Tỉnh Bến Tre 16/05/2019 07:30
5 Trần Tấn Cường - Tàng trữ…ma túy (TN – Tp. Bến Tre) TAND Tỉnh Bến Tre 15/05/2019 07:30
6 Nguyễn Văn Sắt - Trần Văn Tùng - T/c QSD đất TAND Tỉnh Bến Tre 13/05/2019 13:30
7 Nguyễn Thị Ngọc Hoa - Huỳnh Văn Hườn - T/c không gian ranh giới BĐS liền kề TAND Tỉnh Bến Tre 13/05/2019 07:30
cdscv