Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 508 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
15 Trần Văn Đà - Ng Thị Ngọc Hà - T/c HĐCN QSDĐ TAND Tỉnh Bến Tre 11/03/2020 07:30
16 Nguyễn Hoàng Long - Hồ Văn Tổng - T/c lối đi TAND Tỉnh Bến Tre 10/03/2020 13:30
17 Trần Thị Mỹ Duyên - Trần Cẩm Linh - T/c HĐ vay TS TAND Tỉnh Bến Tre 10/03/2020 13:30
18 Dương Minh Bằng - Tàng trữ…chất ma túy TAND Tỉnh Bến Tre 10/03/2020 07:30
19 Nguyễn Văn Khải - Nguyễn Văn Sơn - T/c QSDĐ TAND Tỉnh Bến Tre 10/03/2020 07:30
20 Trần Thị Thu - Huỳnh Văn Liễm - T/c QSDĐ TAND Tỉnh Bến Tre 10/03/2020 07:30
21 Huỳnh Ngọc Quân - Trương Kiều Oanh - T/c QSDĐ TAND Tỉnh Bến Tre 09/03/2020 13:30
cdscv