Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 390 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
15 Trần Thị Thật - Hà Thị Kim Cúc - T/c di sản thừa kế TAND Tỉnh Bến Tre 09/05/2019 13:30
16 Trịnh Văn Trắng - Cố ý gây thương tích (TN – Ba Tri) TAND Tỉnh Bến Tre 09/05/2019 07:30
17 Mai Văn So - Cao Thị Đẹp - T/c QSD đất TAND Tỉnh Bến Tre 09/05/2019 07:30
18 Trần Thị Chuộng - Mai Văn Diện - T/c QSD đất TAND Tỉnh Bến Tre 08/05/2019 13:30
19 Phan Tất Linh - Vi phạm…GTĐB (TN – Giồng Trôm) TAND Tỉnh Bến Tre 08/05/2019 07:30
20 Nguyễn Thị Mỹ Trinh - Nguyễn Thị Vụ - T/c HĐ vay TS TAND Tỉnh Bến Tre 08/05/2019 07:30
21 Nguyễn Thị Ngọc Hà - Nguyễn Văn Trước - T/c HĐCN QSD đất TAND Tỉnh Bến Tre 07/05/2019 13:30
cdscv