Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 521 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
22 Nguyễn Văn Trượng - Lê Thị Hằng - T/c HĐCN QSDĐ TAND Tỉnh Bến Tre 12/03/2020 07:30
23 Phan Văn Cẩm - Trương Văn Thủy - T/c về BTTH TAND Tỉnh Bến Tre 12/03/2020 07:30
24 Ong Kim Mai - Phan Thị Trúc Lan - T/c HĐCN QSDĐ TAND Tỉnh Bến Tre 11/03/2020 13:30
25 Lê Thị Sen - Lê Thị Lành - T/c QSDĐ TAND Tỉnh Bến Tre 11/03/2020 13:30
26 Khổng Văn Quân - Trộm cắp tài sản TAND Tỉnh Bến Tre 11/03/2020 07:30
27 Trần Huy Hưng - Phạm Văn Trèn - T/c HĐCN QSDĐ TAND Tỉnh Bến Tre 11/03/2020 07:30
28 Trần Văn Đà - Ng Thị Ngọc Hà - T/c HĐCN QSDĐ TAND Tỉnh Bến Tre 11/03/2020 07:30
cdscv