Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 390 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
22 Lê Diễm Trang - Xâm phạm thi thể mồ mã (TN – Tp. Bến Tre) TAND Tỉnh Bến Tre 07/05/2019 07:30
23 Đỗ Văn Thọ - Nguyễn Thị Loan Anh - T/c QSD đất TAND Tỉnh Bến Tre 07/05/2019 07:30
24 Trần Bình Định - Trần Văn Trí - T/c QSD đất TAND Tỉnh Bến Tre 06/05/2019 13:30
25 Nguyễn Văn Rỉ + đp - Cố ý gây thương tích TAND Tỉnh Bến Tre 06/05/2019 07:30
26 Trần Văn Phúc - VPCC Tín Hữu - Y/c tuyên bố VBCC vô hiệu TAND Tỉnh Bến Tre 06/05/2019 07:30
27 Phan Văn Huynh - Nguyễn Thị Mỹ Lệ - T/c QSD đất TAND Tỉnh Bến Tre 03/05/2019 07:30
28 Lê Thị Tuyết Minh - Nguyễn Trường Linh - T/c HĐCN QSD đất TAND Tỉnh Bến Tre 03/05/2019 07:30
cdscv