Skip to main content
 • Nguyên đơn bị đình chỉ giải quyết vụ án do không nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản có được khởi kiện lại ? (22/03/2019 14:03:08)

  Vấn đề đặt ra đối với trường hợp nguyên đơn không nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản và chi phí tố tụng khác theo quy định của BLTTDS 2015 mà Tòa án đình chỉ vụ án theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 217 thì họ có quyền khởi kiện lại hay không có quyền khởi kiện lại, hiện có hai quan điểm khác nhau, cần có hướng dẫn để nhận thức thống nhất.


 • Giải pháp nào để ngăn chặn có hiệu quả nạn xâm phạm tình dục trẻ em? (20/03/2019 08:10:01)


 • Về xét giảm thời gian thử thách của án treo, giảm thời hạn án phạt cải tạo không giam giữ (17/03/2019 09:05:36)


 • Về hành vi quan hệ tình dục khác (15/03/2019 08:00:51)


 • Yếu tố lỗi ảnh hưởng đển tỉ lệ tài sản được chia khi vợ chồng ly hôn (13/03/2019 09:00:34)


 • Dấu hiệu định lượng thiệt hại của các tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin (12/03/2019 15:30:09)


 • Quyền của người chưa thành niên phạm tội theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam (12/03/2019 09:00:10)


 • Chấm dứt việc nuôi con nuôi, những vướng mắc trong thực tiễn giải quyết tại Tòa án (11/03/2019 14:30:52)


 • Giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất theo tố tụng dân sự ở nước ta hiện nay (11/03/2019 10:25:29)


 • Bàn về nhận dạng trong giai đoạn giải quyết tin báo, tố giác tội phạm (10/03/2019 14:36:07)


cdscv