Skip to main content
  • Chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (12/11/2020)

    Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức trọng thể từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10 năm 2020. Sau ba ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, Đại hội đã thành công tốt đẹp. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa XI là 49 đồng chí, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khóa X được Đại hội bầu Bí thư Tỉnh ủy khóa XI. Với phương châm "Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh phát huy mạnh mẽ tinh thần “Đồng Khởi”, đoàn kết, nhất trí, quyết tâm hành động, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chủ động nắm bắt thời cơ, đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI đề ra.


  • Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre công bố Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán sơ cấp (09/09/2020)


  • Đảng bộ TAND tỉnh Bến Tre tổ chức Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2025 (03/06/2020)


  • Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng và Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Chánh tòa Tòa Dân sự (12/05/2020)


  • Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020 và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ (21/01/2020)


  • Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/2019)


cdscv