Loading...
Skip to main content
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bến Tre

Địa chỉ:số 15, đường Thủ khoa Huân, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Điện thoại:0275 3 823660; 0275 3 814720
Bản đồ tìm kiếm

Danh sách các chi nhánh TGPL

  • Thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
  • (0275) 3 762 721
  • Thị Trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
  • (0275) 3 720 555
  • Thị Trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre
  • (0275) 3 742 839
  • Thị Trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách,