Skip to main content
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bến Tre

Địa chỉ:Số 15, đường Thủ Khoa Huân, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Điện thoại:0275 3 823660
Bản đồ tìm kiếm

Danh sách các chi nhánh TGPL

cdscv