http://bentre.toaan.gov.vn<![CDATA[Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định]]>
Chiều ngày 01/6/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đối với đồng chí Lê Văn Thường, Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định.]]>
http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-tin?dDocName=TAND125385http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-tin?dDocName=TAND125385Wed, 03 Jun 2020 15:53:00 +0700
<![CDATA[Đại hội Chi bộ Vụ Thi đua-Khen thưởng nhiệm kỳ 2020 - 2022]]>
Ngày 28/5/2020, Chi bộ Vụ Thi đua - Khen thưởng TANDTC tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban cán sự đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chánh án TANDTC tham dự và chỉ đạo Hội nghị.]]>
http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-tin?dDocName=TAND124407http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-tin?dDocName=TAND124407Fri, 29 May 2020 15:08:00 +0700
<![CDATA[Cục Kế hoạch-Tài chính Tòa án nhân dân tối cao tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022]]>
Ngày 28/5/2020, Cục Kế hoạch - Tài chính tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo - Phát triển, cùng ý chí quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.]]>
http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-tin?dDocName=TAND124405http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-tin?dDocName=TAND124405Fri, 29 May 2020 14:49:00 +0700
<![CDATA[Ban Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022]]>
Tiến tới Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, ngày 26/5/2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao, Chi bộ Ban Thanh tra tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.]]>
http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-tin?dDocName=TAND124343http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-tin?dDocName=TAND124343Fri, 29 May 2020 09:01:00 +0700
<![CDATA[Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao, nhiệm kỳ 2020-2025]]>
Ngày 28/5/2020, Đảng bộ Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.]]>
http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-tin?dDocName=TAND124286http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-tin?dDocName=TAND124286Thu, 28 May 2020 16:23:00 +0700
<![CDATA[Đại hội Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2020 - 2022]]>
Ngày 27/5/2020, Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế TAND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí Phó Chánh án TAND tối cao Nguyễn Thúy Hiền tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.]]>
http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-tin?dDocName=TAND124284http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-tin?dDocName=TAND124284Thu, 28 May 2020 16:00:00 +0700
<![CDATA[Đại hội Chi bộ Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học nhiệm kỳ 2020 - 2022]]>
Ngày 26/5/2020, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TAND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí Lê Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy TAND tối cao tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.]]>
http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-tin?dDocName=TAND124402http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-tin?dDocName=TAND124402Wed, 27 May 2020 14:18:00 +0700
<![CDATA[Tạp chí Tòa án nhân dân tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025]]>
Ngày 26/5/2020, Tạp chí TAND đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phó Chánh án TAND tối cao Nguyễn Thúy Hiền tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.]]>
http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-tin?dDocName=TAND124182http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-tin?dDocName=TAND124182Wed, 27 May 2020 09:59:00 +0700
<![CDATA[Đại hội Chi bộ Vụ Tổng hợp nhiệm kỳ 2020-2022: Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển]]>
Ngày 26/5/2020, Vụ Tổng hợp tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 với tinh thần kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.]]>
http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-tin?dDocName=TAND124205http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-tin?dDocName=TAND124205Tue, 26 May 2020 15:21:00 +0700
<![CDATA[Đại hội Đảng bộ Học viện Tòa án nhiệm kỳ 2020 - 2025]]>
Chiều 22/5/2020, Đảng bộ Học viện Tòa án (HVTA) tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TAND tối cao, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc HVTA tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.]]>
http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-tin?dDocName=TAND123934http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-tin?dDocName=TAND123934Sat, 23 May 2020 10:35:00 +0700