Skip to main content

Lịch công tác lãnh đạo Tuần 4 - Tháng 10/2018

(18/10/2018 14:42)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO TUẦN 4 THÁNG 10 NĂM 2018

(từ ngày 22/10/2018 – 28/10/2018)

Thứ/Ngày

Chánh án
Nguyễn Biên Thùy

Phó Chánh án
Bùi Quang Sơn

Phó Chánh án
Phạm Kim Của

Thứ Hai
Ngày: 22/10

Sáng

Làm việc
tại cơ quan

Làm việc
tại cơ quan

Làm việc
tại cơ quan

Chiều

Thứ Ba
Ngày: 23/10

Sáng

Dự tập huấn

tại Phú Quốc, Kiên Giang

Dự tập huấn

tại Phú Quốc, Kiên Giang

Làm việc
tại cơ quan

Chiều

Thứ Tư
Ngày: 24/10

Sáng

Dự tập huấn

tại Phú Quốc, Kiên Giang

Dự tập huấn

tại Phú Quốc, Kiên Giang

Làm việc
tại cơ quan

Chiều

Thứ Năm
Ngày: 25/10

Sáng

Dự tập huấn

tại Phú Quốc, Kiên Giang

Dự tập huấn

tại Phú Quốc, Kiên Giang

Làm việc
tại cơ quan

Chiều

Thứ Sáu
Ngày: 26/10

Sáng

Dự tập huấn

tại Phú Quốc, Kiên Giang

Dự tập huấn

tại Phú Quốc, Kiên Giang

Làm việc
tại cơ quan

Chiều

Thứ Bảy
Ngày: 27/10

Sáng

Ngày nghỉ

Ngày nghỉ

Ngày nghỉ

Chiều

Chủ Nhật
Ngày: 28/10

Sáng

Ngày nghỉ

Ngày nghỉ

Ngày nghỉ

Chiều


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 52
cdscv