Skip to main content

Lịch công tác lãnh đạo từ ngày 29/10 đến 04/11/2018

(31/10/2018 13:58)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO

từ ngày 29/10/2018 – 04/11/2018

Thứ/Ngày

Chánh án
Nguyễn Biên Thùy

Phó Chánh án
Bùi Quang Sơn

Phó Chánh án
Phạm Kim Của

Thứ Hai
Ngày: 29/10

Sáng

Làm việc
tại cơ quan

Làm việc
tại cơ quan

Làm việc
tại cơ quan

Chiều

Thứ Ba
Ngày: 30/10

Sáng

Làm việc
tại cơ quan

Làm việc
tại cơ quan

Làm việc
tại cơ quan

Chiều

Thứ Tư
Ngày: 31/10

Sáng

Làm việc
tại cơ quan

Làm việc
tại cơ quan

Làm việc
tại cơ quan

Chiều

Thứ Năm
Ngày: 01/11

Sáng

Làm việc
tại cơ quan

Làm việc
tại cơ quan

Công tác tại huyện Mỏ Cày Nam

Chiều

Thứ Sáu
Ngày: 02/11

Sáng

Làm việc
tại cơ quan

Công tác tại TAND huyện Châu Thành

Làm việc
tại cơ quan

Chiều

Thứ Bảy
Ngày: 03/11

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Chủ Nhật
Ngày: 04/11

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 44
cdscv