Loading...
Skip to main content

Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X

(11/10/2018 15:29)

Qua 1,5 ngày làm việc (ngày 8 và 9-10-2018), Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) đã cơ bản hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, tham gia nhiều ý kiến khá cụ thể, sâu sắc đối với các văn bản trình hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị được chia thành 4 tổ để thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo các văn bản: Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 9 tháng đầu năm 2018; Kết luận của Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26 của Trung ương và các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 248 của Tỉnh ủy (khóa IX) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020; Báo cáo sơ kết 6 năm thực hiện Đề án số 01 của Tỉnh ủy (khóa IX) về xây dựng, bố trí, sử dụng cán bộ nữ, cán bộ trẻ giữ chức danh lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

Có 78 lượt ý kiến phát biểu tại các tổ thảo luận, với tinh thần nghiêm túc, sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm cao. Nội dung góp ý đã tập trung phân tích làm rõ các vấn đề đặt ra và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện trong thời gian tới. Trong các nội dung thảo luận, dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV năm 2018 được các đại biểu quan tâm nhiều nhất, với 46 lượt ý kiến. Ngoài các ý kiến đóng góp, các đại biểu đã mạnh dạn đề xuất, kiến nghị Tỉnh ủy trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông.

Tại hội trường, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ đã giải trình vấn đề liên quan quản lý, khai thác cát trái phép thời gian qua và định hướng nguồn cát để phục vụ cho xây dựng các công trình, dự án lớn của tỉnh; tiến độ triển khai Đề án 3333 của UBND tỉnh về xây dựng giao thông nông thôn: việc đăng ký của địa phương, vận động người dân, trách nhiệm các ngành, các cấp và công tác tuyên truyền...; tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và người dân liên quan Đề án điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, xã, ấp và phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và giải pháp sắp tới; giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án phát triển đa dạng sinh kế, giảm nghèo bền vững; các giải pháp để phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã kiểu mới; công tác cải cách hành chính, nhất là kế hoạch cải thiện các chỉ số thành phần trong chỉ số PAR INDEX theo kết quả công bố năm 2017.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo nhấn mạnh: “Từ đây đến cuối năm 2018, tiếp tục triển khai Đề án sắp xếp bộ máy theo Nghị quyết số 18, 19 gắn với Đề án xây dựng vị trí việc làm, tinh giản biên chế, gắn với việc thực hiện Kết luận của Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương và sắp tới là Kết luận của UBKT Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch A1, xây dựng quy hoạch A2 của cấp ủy các cấp. Chuẩn bị tốt công tác kiểm điểm, đánh giá cán bộ, tổ chức đảng, phân tích chất lượng đảng viên cuối năm gắn với thực hiện các đề án. Đảm bảo tốt chuẩn bị kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm để ra nghị quyết năm 2019 trên cơ sở tổng kết năm 2018. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh triển khai Đề án quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội để làm nền tản xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025. Các dự án có điều kiện tổ chức khởi công, vận hành, giải ngân từ đây đến cuối năm 2018 thì các ngành, địa phương đôn đốc tổ chức thực hiện. Lãnh đạo thực hiện Đề án thành lập Trung tâm Dừa quốc gia nhằm chuẩn bị cho Lễ hội Dừa năm 2019. Lãnh đạo tốt diễn tập khu vực phòng thủ ở Mỏ Cày Bắc và hoàn thành các kế hoạch diễn tập nói chung theo phương án của các xã. Các cấp ủy chỉ đạo và triển khai tốt phương án phòng, chống tập trung đông người biểu tình gây rối (nếu có) theo phương châm 4 tại chỗ. Tiếp tục lãnh đạo tốt công tác nội chính, công tác phòng, chống tham nhũng và đặc biệt là công tác cải cách hành chính. Đảm bảo hạn chế thấp nhất tình trạng phát sinh thêm khiếu nại, tố cáo. Hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp. Các ngành, các cấp, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp cải cách hành chính, theo tinh thần nâng cao chất lượng phục vụ và thực thi công vụ của cán bộ, công chức để cải thiện được chỉ số thứ hạng cải cách hành chính của tỉnh và duy trì được thứ hạng chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững, trong đó cần gắn với xuất khẩu lao động, tạo việc làm mới và thực hiện các chính sách xã hội. Các ngành, các cấp có giải pháp nhằm kéo giảm tỷ lệ tai nạn, tệ nạn, nhất là dịp lễ, tết”.

image

thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Q. Hùng

“Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao cho Ban Thường vụ chấn chỉnh Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông dân, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025 để tiếp tục chỉ đạo thực hiện. Đối với Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kết luận số 248 của Tỉnh ủy (khóa IX) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020, giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ làm theo mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy để có bổ sung các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt” - Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo nhấn mạnh.

Quốc Hùng

Nguồn: baodongkhoi.vn


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 1473
cdscv