Loading...
Skip to main content

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X

(11/10/2018 15:42)

Trong hai ngày 8 và 9-10-2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X tổ chức Hội nghị lần thứ 14. Dự hội nghị có đại diện các vụ địa phương thuộc các Ban Đảng Trung ương. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị.

image

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi phát biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: H.Hiệp

Hội nghị đã tập trung thảo luận, cho ý kiến các nội dung sau:

1. Về tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 9 tháng năm 2018

Hội nghị thống nhất nhận định: Trong 9 tháng năm 2018, mặc dù tỉnh còn gặp nhiều khó khăn nhưng toàn Đảng bộ, các ngành, các cấp và nhân dân trong tỉnh đã tập trung khắc phục khó khăn và chủ động triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Tỉnh ủy. Tỉnh ủy đã lãnh đạo việc triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị theo Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII, gắn với xây dựng đề án vị trí việc làm và tinh giản biên chế của từng cơ quan, đơn vị; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, tổ chức đảng; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng có bám sát chương trình, kế hoạch và tình hình thực tiễn; công tác phối hợp của hệ thống Mặt trận, các đoàn thể với hệ thống chính quyền được chặt chẽ hơn, nhất là trong triển khai “Năm dân vận chính quyền 2018” và thực hiện chủ trương xây dựng giao thông nông thôn.

Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, sản xuất nông nghiệp đã phục hồi và chuyển biến khá tốt; sản xuất công nghiệp và thương mại, dịch vụ phát triển ổn định; các hoạt động văn hóa, xã hội và an sinh xã hội được duy trì và nâng chất; quốc phòng - an ninh được bảo đảm, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tính tiến công và quyết tâm chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chưa cao; hoạt động của Mặt trận, đoàn thể nhiều nơi vẫn còn hành chính, hình thức và hiệu quả chưa cao; công tác cải cách hành chính còn nhiều hạn chế, chỉ số cải cách hành chính PAR Index của tỉnh năm 2017 đạt thấp so với cả nước. Kinh tế có phát triển nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố chưa bền vững. Một số hoạt động văn hóa - xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Phạm pháp hình sự tăng so với cùng kỳ; tình trạng khiếu nại, tố cáo có giảm, nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiều trường hợp có hành vi quá khích, gây mất an ninh trật tự.

Hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra những nhiệm vụ, chỉ tiêu đạt thấp (dưới 75%) gồm: kết nạp đảng viên mới, xây dựng nông thôn mới, giải ngân vốn, đầu tư phát triển, thu và chi ngân sách, kim ngạch xuất khẩu, phạm pháp hình sự; nguyên nhân hạn chế cần rút kinh nghiệm để có biện pháp khắc phục.

2. Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong quý IV-2018

Về công tác xây dựng Đảng: Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6, khóa XII gắn với hoàn thành xây dựng Đề án vị trí việc làm và lộ trình tinh giản biên chế từng cơ quan, đơn vị; kết luận của các đoàn kiểm tra Trung ương; hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch A1, xây dựng quy hoạch A2 cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm đúng quy trình, chất lượng, hiệu quả; chuẩn bị tốt công tác kiểm điểm, đánh giá cán bộ, tổ chức đảng, phân tích chất lượng đảng viên cuối năm; lãnh đạo tốt việc chuẩn bị cho kỳ họp HĐND cuối năm; chuẩn bị ban hành các nghị quyết, kế hoạch năm 2019; lãnh đạo thực hiện tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và cải cách tư pháp; đẩy mạnh việc phát triển doanh nghiệp theo chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”; đảm bảo tình hình an ninh nông thôn trên tất cả các lĩnh vực, hạn chế thấp nhất việc phát sinh thêm khiếu nại, tố cáo, kể cả lĩnh vực hành chính tư pháp và đối với đảng viên; hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp; kéo giảm tỷ lệ đảng viên bị xử lý, kỷ luật, nhất là những người có chức vụ; thực hiện có hiệu quả các biện pháp để cải thiện chỉ số PAR Index.

Về phát triển kinh tế - xã hội: Xúc tiến việc xây dựng Đề án quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội của tỉnh; đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án có điều kiện để tổ chức khởi công, vận hành, giải ngân; chuẩn bị thật tốt các điều kiện để tổ chức Lễ hội Dừa lần thứ IV vào năm 2019 và phối hợp, hoàn thành Đề án thành lập Trung tâm Dừa quốc gia tại tỉnh; chỉ đạo việc thực hiện Đề án sinh kế, giảm nghèo bền vững thật sự hiệu quả; giữ vững tình hình an ninh trật tự, nhất là dịp lễ, Tết; hoàn thành việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mỏ Cày Bắc và diễn tập theo các phương án các xã theo kế hoạch, hoàn thành việc xây dựng và triển khai thực hiện tốt phương án phòng chống tập trung đông người phá rối an ninh trật tự, bạo loạn, khủng bố trên địa bàn tỉnh theo phương châm “4 tại chỗ”.

3. Về kết luận của Tỉnh ủy về việc phát triển nông nghiệp, nông dân, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2025

Hội nghị thống nhất kết luận: Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, bên cạnh những kết quả đạt được thì nhìn chung vị trí của tỉnh còn thấp so với các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước; nhất là trong xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của đại biểu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục giúp Tỉnh ủy bổ sung, hoàn chỉnh và ban hành kết luận về việc thực hiện các nội dung về nông nghiệp, nông dân và xây dựng nông thôn mới, phấn đấu để tỉnh không tụt hậu xa hơn so với các địa phương trong khu vực và cả nước.

4. Về sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 248-KL/TU của Tỉnh ủy khóa IX “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020”.

Hội nghị thống nhất nhận định: Qua 3 năm thực hiện Kết luận số 248-KL/TU, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân về tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có nâng lên; các cơ sở dạy nghề được đầu tư nâng cấp và từng bước đổi mới chương trình dạy nghề sát với thực tiễn, đáp ứng một phần nhu cầu tuyển dụng nhân lực có trình độ cho doanh nghiệp và thị trường lao động; cơ sở vật chất của ngành y tế, văn hóa, thể dục - thể thao từng bước được đầu tư, củng cố; phong trào thể dục thể thao tiếp tục phát triển, các hoạt động văn hóa thể thao được triển khai khá tốt; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, góp phần rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực và tầm vóc cho người lao động; đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị được đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng khá tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

image

Quang cảnh các đại biểu dự Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X.

Ảnh: H. Hiệp

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dạy nghề cho lao động nông thôn chưa thường xuyên, liên tục, sâu sát đến từng đối tượng; công tác tuyển sinh của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn gặp nhiều khó khăn; việc hướng nghiệp, phân luồng học sinh, công tác tư vấn cho người lao động có nhiều chuyển biến nhưng chưa thật sự hiệu quả, cơ cấu đội ngũ giáo viên ngành giáo dục vẫn còn tình trạng thừa, thiếu cục bộ, trong đó có tình trạng thiếu giáo viên mầm non; thiếu cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về phục vụ tại tỉnh…

Hướng tới, để thực hiện tốt Kết luận số 248-KL/TU cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể trong xây dựng và phát triển nguồn nhân lực; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh từ tỉnh đến cơ sở; thực hiện tốt Chỉ thị số 11-CT/TU của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc phát huy các giá trị truyền thống văn hóa và phát triển toàn diện con người Bến Tre”.

5. Về sơ kết 6 năm thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU của Tỉnh ủy khóa IX về “Xây dựng, bố trí, sử dụng cán bộ nữ, cán bộ trẻ giữ chức danh lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020.

Hội nghị thống nhất nhận định: Qua 6 năm thực hiện, đề án đã tạo được sự chuyển biến về công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ (CBN, CBT) ở từng cấp, số lượng CBN, CBT được giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khá cao; nhiều cấp ủy, địa phương đã chủ động chọn những CBN, CBT có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, có triển vọng phát triển, bổ sung nguồn để quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn theo chức danh quy hoạch để bố trí, sử dụng; cán bộ nữ, trẻ được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đảm bảo các tiêu chuẩn cụ thể theo từng chức danh, đạt chuẩn về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, có bản lĩnh trong lãnh đạo, điều hành và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Tuy nhiên, tỷ lệ CBN, CBT lãnh đạo quản lý ở các cơ quan, đơn vị và địa phương có tăng lên nhưng không nhiều, chưa đạt được mục tiêu của đề án, nhất là tỷ lệ CBT; một vài cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm đến việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng CBN, CBT có năng lực, phẩm chất tốt; một số chỉ tiêu cụ thể chưa đạt như đề án đề ra.

Thời gian tới cần tập trung thực hiện các giải pháp: Các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trong Đề án số 01-ĐA/TU; việc rà soát, bổ sung quy hoạch cần quan tâm phát hiện, lựa chọn CBN, CBT có chiều hướng phát triển; xây dựng cơ chế, chế độ chính sách dành cho cán bộ nữ, trẻ trong việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ để tạo nguồn cán bộ. Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp tục có trách nhiệm phát hiện, tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp nguồn cán bộ nữ, trẻ chất lượng cao cho các cấp ủy xem xét, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, bầu cử giữ chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp.

6. Tại hội nghị lần này, Tỉnh ủy cũng đã tiến hành kiểm tra chấp hành 3 đồng chí Tỉnh ủy viên theo quy chế, nội dung kiểm tra chủ yếu là vai trò, trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất trên lĩnh vực được giao và tham gia vào sự lãnh đạo chung của Tỉnh ủy. Nhìn chung, các đồng chí được kiểm tra đều chấp hành nghiêm nội dung thông báo kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nêu được các mặt ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và hướng khắc phục. Các đồng chí trong Tỉnh ủy đã góp nhiều ý kiến cụ thể, thẳng thắn, thể hiện tính xây dựng để giúp đồng chí mình tiến bộ, tiếp tục phát huy ưu điểm và khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Võ Thành Hạo - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Từ nay đến cuối năm thời gian không còn nhiều, đòi hỏi các cấp, các ngành phải có sự nỗ lực, cộng đồng trách nhiệm, đồng bộ và quyết liệt hơn nữa để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra; đồng thời, chủ động chuẩn bị triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kêu gọi Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà phát huy sức mạnh đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tư tưởng tiến công, hành động quyết liệt, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2018.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA X


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 1935
cdscv