Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Tin xét xử

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

20.765

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.104

Hình sự

6.367

Dân sự

12.560

Hôn nhân và gia đình

83

Kinh doanh thương mại

54

Hành chính

145

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

452

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv