Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Tin hoạt động của tand tỉnh

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

38.215

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

2.138

Hình sự

12.232

Dân sự

22.615

Hôn nhân và gia đình

159

Kinh doanh thương mại

106

Hành chính

160

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

805

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv